Bomenkap gestart

Er is reeds begonnen met de bomenkap. De grote aanleiding was dat na al die jaren deze bomen veel te groot en te hoog waren geworden waardoor de straatstenen door de wortels omhoog werden geduwd.

Tevens werden de baden vervuilt door afvallende bladeren welke in het bad terecht kwamen. De bomen zijn voorafgaand aan het raadsbesluit verwijderd vanwege de start van het broedseizoen.

Zie hier de voor en na foto’s.